The Schwings


The Schwings (LT)

The Schwings trio ievedīs klausītāju agrīnajos 1930jos. Grupa spēlē Swing, Gypsy un Hot Jazz žanros. Improvizācija siltajos, akustiskajos, ritmos balstītajos toņos ir šo žanru stūrakmens. Trio repertuārs ietver oriģinālkompozīcijas, Django Reinhardt, Duke Ellington, Sydney Bechet interpretācijas un citu tā laikmeta mūziku. Instrumentālisti ir lieliski jaunas paaudzes džeza mūziķi, kuri aktīvi uzstājas Lietuvā un ārpus tās.